Garancie a záruky

Náš internetový obchod ručí zákazníkovi za:

  1. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
  2. dodanie nepoškodeného a kvalitného produktu
  3. dodanie produktov v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
  4. odoslanie dokladu elektronickou formou
  5. vrátenie peňazí v prípade opodstatnenej reklamácie

Nenesieme zodpovednosť za:

  1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom - pošta, kuriér,
  2. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,
  3. poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér). Viditeľne poškodený tovar, poškodený obal balíka a pod. nepreberaj! Ihneď podaj reklamáciu prepravnej spoločnosti, ktorá ti zásielku doručila tu - reklamácia prepravných služieb.

Garancia vrátenia peňazí

V prípade vrátenia produktov z dôvodu nespokojnosti s nimi ti garantujeme vrátenie peňazí. Lehota na vrátenie peňazí pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa § 53 ods. 7 Občianskeho zákonníka je 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy (u nás však do 15 dní).

Tovar je potrebné vrátiť nepoškodený a v pôvodnom stave spolu s príslušenstvom, vrátane reklamačného formuláru. Ako postupovať pri reklamácii sa dozvieš v časti Reklamácie a výmena tovaru.

Záručná doba

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z. z. v znení neskorších zákonných úprav) je stanovená na minimálne 24 mesiacov, alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci spotrebiteľom. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku.