VIBE

VIBE

VIBE spája ľudí v umelecky aktívnej komunite! Nie je to len festival! VIBE ponúka obraz o street culture, približuje pozitívne stránky tejto kultúry a poukazuje na rôznorodosť umenia. Ľudia, ktorí sa podieľajú na tomto festivale preukazujú obrovský talent, či už v oblastiach hudby, tanca, graffiti, alebo tiež vynikajú v BMX, skateboarding-u, či parkour-e. Festival ponúka rôznym skupinám ľudí buď nahliadnuť do týchto foriem umenia, dosiahnuť sebarealizáciu vo svojich záujmoch, alebo tiež ukázať svoj talent širšej verejnosti . Myslíme si, že treba dať šancu každej forme umenia, preto sa snažíme neobmedzovať ľudí v ich záľubách a podporiť všetko, čo má potenciál.

12 24 36 72